• 4

  • 20b

  • 3c

  • 6

  • 10

  • 1

RUČNĚ MALOVANÉ OSOBNÍ MANDALY

Co je to mandala

Mandala je slovo pocházející z východu, ze staroindického jazyka sanskrt. Ten nám říká, že mandala znamená kruh, ale i střed. Jde tedy o obraz, který reprezentuje viditelný vnější svět (kruh) i vnitřní svět (střed). Jedná se zpravidla o kruhový obrazec s pravidelně uspořádanými tvary, přičemž obsahuje symboly, čísla, tvary, barvy, … To vše dohromady utváří harmonický celek nesoucí určitou energii. Tento princip je využíván zejména u mandal dle posvátné geometrie, která pozitivně působí na naší psychiku. Při práci s pravidelnými obrazci se duše zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává a dochází k léčení na všech úrovních.V mandalách se potkávají již zmiňované barvy a tvary. Zatímco barva je považována za projev ženské energie, tvar je projevem mužským. V mandale dochází k setkání obou těchto aspektů, čímž dochází k nastolení rovnováhy.

Jak na nás mandala působí

Prací s mandalou, meditací s ní, rozjímáním nad ní, můžeme načerpat léčivou energii. Pokud máme mandalu vystavenou na místě, kde na ni dobře vidíme, může nás pohled na ni na chvíli zastavit, zklidnit. Hovoříme tedy o procesu relaxace a zklidnění. Můžeme z ní získat vše, co potřebujeme, co je do ní vloženo. Může nám napomoci při zpracovávání našich emocí, pro nabytí pocitu sebevědomí, nabýt nás energií, … Když se na jakoukoliv mandalu zadíváme, zjistíme, že je velmi dynamická. I zdánlivě statický obrázek ožije, pokud se zadíváme do jeho středu. Barvy se začnou prolínat, míchat a točit. Pokud budeme tento proces chvíli sledovat, zjistíme, že se náš dech a tep zklidňuje a tělesné napětí uvolňuje.

 Mandaly čaker

Mandaly čaker jsou takové mandaly, které nesou energii jednotlivých čaker. Liší se od sebe pak jednotlivými tvary, a sice svojí paprskovitostí, kde platí jednoduché pravidlo, čím více paprsků, tím vyšší čakra. Čakra je energetické místo v našem těle. Na každém člověku nalezneme takových míst sedm, a sice sedm základních čaker. Ty vytvářejí energický systém našeho těla. S každou čakrou jsou spojené určité části těla, konkrétní orgány, smyslové funkce, základní principy, emoce, na které působí. Cíleným působením na čakry můžeme léčit konkrétní neduhy, vylepšovat životní situace, řešit problémy, přivolávat do života lásku. Jednoduše řečeno přitahovat si do života, to, co potřebujeme a uzdravovat nežádoucí a nemocné.

Na mandaly jsou používány originál krystaly swarovski.

certifikát swarovski web