DRUHY KOUČINKU

DRUHY KOUČINKU

FIREMNÍ – KORPORÁTNÍ

= rozvoj firmy, nastavení firemních procesů

= koučink majitele firmy, osobnosti manažera 

= firemní komunikace – posílení komunikačních dovedností

= vztahy na pracovišti, pracovní atmosféra, motivace zaměstnanců, zlepšení přenosu kompetencí a zodpovědnosti

= koučink týmu, podpora týmové spolupráce

= interní tréninky a teambuilding 

Jakákoliv firma je jako živý organismus. Lidé, ať zastávají jakoukoliv pozici, jsou jejími živými nástroji. Firemní poradenství napomáhá toto vše udržovat v rovnováze. To, aby zaměstnanci byli stále tím nejefektivnějším nástrojem pro firmu a zároveň vykovávali svoji práci s radostí. Aby firma směřovala ke společnému cíli s nadšením všech jejich účastníků.

OSOBNOSTNÍ (individuální)

= osobní růst jednotlivce, motivace

= podpora sebevědomí, sebedůvěry

= pojmenování a nastavení cílů a cesta k jejich realizaci

= hledání vlastního potenciálu

= překonání strachu, úzkostí …

= vztahová problematika – zlepšení vztahů partnerských, rodinných i pracovních

= psychosomatika

= zbavení se vzorců chování a myšlení, které nás brzdí (z dětství, z minulosti …)

= relaxace, zklidnění

Každý člověk je jedinečný, stejně tak přistupuji i ke konzultaci, stavím ji každému individuálně. Většinou trvá 60 – 90 minut.  Probíhá formou osobního setkání nebo na dálku prostřednictvím skypu či telefonu.

Klient by měl vědět, co ho trápí, jakou situaci by chtěl vylepšit,  v čem chce pomoci. Případně dané téma rozklíčujeme společně.

 

PÁROVÝ (partnerský)

= partnerské vztahy

= partnerská komunikace

= porozumění a naslouchání sebe i potřeb druhého

= vzájemný respekt

Naučíte se vzájemnému přijetí odlišností.

Naučíte se, jak efektivně komunikovat se svým partnerem.

Jak vyjadřovat své potřeby a přání s respektem.

Naučíte se naslouchat druhému a vnímat jeho skutečné pocity.

Naučíte se vyhýbat se hádkám a destruktivnímu chování.

Naučíte se, jak budovat pevnější s hlubší spojení s partnerem.

Naučíte se, jak žít s partnerem v harmonii a štěstí.

 

RODINNÝ

 

PRÁCE S DĚTMI

 

S jakými tématy přijít? Čtěte ZDE.

 

METODA, KTEROU PRACUJI

Při práci s klienty jsou mi velcí pomocníci techniky a metody ACCESS BARSTKDM, EFT a NLPVšechny metody fungují na principu, že všechna omezení jsou jen v naší hlavě. Osvobozují od negativních emocí, omezení fyzických i psychických, které brání v plnohodnotném prožívání. Společně s klientem nacházíme vzorce, které si nasbíral v dětství a v průběhu života. Napomáhám mu, aby si uvědomil, že to, co se mu v životě nelíbí, lze změnit a jak. Jsem průvodcem v přenastavení si života podle sebe, v nalezení štěstí.

TKDM je zkratka pro TECHNIKU KVANTOVÉHO DOTEKU MATRIXU. Metoda přináší pochopení našich vzorců chování, případně bloků na vědomé i nevědomé úrovni a jejich následné odstranění či přepsání. Pomáhá uvědomit si důležitost odpovědnosti za sebe sama, že tvůrcem naší reality je každý jeden z nás.

EFT je zkratka pro Emotional Freedom Techniques, volně, ale výstižně přeloženo jako TECHNIKY EMOČNÍ SVOBODY. Poklepávání je jednoduchá metoda, která kombinuje starodávnou čínskou akupresuruNLP a moderní psychologii. Je to metoda, která se ve světě řadí mezi vysoce uznávané techniky, spadající do oboru energetická psychologie, užívaná odborníky na poli psychologie, psychiatrie, medicíny, koučů i životního poradenství.

NLP je zkratka pro NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ. Metoda NLP jednoduše řečeno pomáhá co nejefektivněji dosáhnout našich cílů vědomím si možností volby, ovládnutím těla a jeho stavů a řízením mysli.

ACCESS BARS® je praktická metoda, jejíž základním motem je žít život s radostí, lehkostí a oslavou. Stejným způsobem odbourává i celoživotní dogmata a umožňuje nám měnit vše, o čem jsme si až dosud mysleli, že změnit nemůžeme a vytvořit vše, co si přejeme. Velmi jemný tlak na 32 míst v oblasti hlavy otevře kanály energie tak, aby mohla proudit. Všechny nemoci jsou jen disharmonií energií v těle. ACCESS BARS® zajistí, aby energie v těle plynula přesně tak, jak má. Při této terapii se nastartují procesy samoléčby.

 

Sama jsem si prošla mnoha modalitami, mnoha způsoby práce na sobě samé. A vím, že každý je jedinečný a stejně tak, individuálně, přistupuji i ke každému klientovi a upravím mu přístup na míru.