DRUHY KOUČINKU

DRUHY KOUČINKU

INDIVIDUÁLNÍ (osobnostní)

= osobní růst jednotlivce, motivace

= vztahová problematika

= osobnostní problematika (úzkosti …)

= psychosomatika

S jakými tématy přijít? Čtěte ZDE.

PÁROVÝ (partnerský)

= partnerské vztahy

= partnerská komunikace

FIREMNÍ

= teambuilding

= vztahy na pracovišti, pracovní atmosféra, motivace zaměstnanců (může probíhat individuálně i skupinově), firemní komunikace

= rozvoj firmy i zaměstnanců

Jakákoliv firma je jako živý organismus. Lidé, ať zastávají jakoukoliv pozici, jsou jejími živými nástroji. Firemní poradenství napomáhá toto vše udržovat v rovnováze. To, aby zaměstnanci byli stále tím nejefektivnějším nástrojem pro firmu a zároveň vykovávali svoji práci s radostí. Aby firma směřovala ke společnému cíli s nadšením všech jejich účastníků.

KOMU JE KOUČINK URČEN?

Mým klientem je jedinec, pár nebo firma.

Jedinec, který si uvědomuje, že se mu v životě něco nelíbí a chce to změnit.

A možná i ten, který ještě neví, že to lze změnit, ale chce dělat něco s tím, co se mu nelíbí 🙂

Ten, který chce vystoupit z neměnné opakující se situaci.

Ten, kdo chce opustit roli oběti a převzít odpovědnost za svůj život.

Ten, který se rozhodl přenastavit si chod života podle sebe.

Pár, který uchopil své problémy jako výzvu a chce je překonat a pokračovat společně životem.

Firma, která si uvědomuje důležitost svých zaměstnanců a tudíž má zájem na spokojené firemní atmosféře.

Firma, která si přeje, aby se její zaměstnanci do práce těšili.

Firma, která si přeje společně se svými zaměstnanci budovat firemní kulturu.

 

METODA, KTEROU PRACUJI

Při práci s klienty jsou mi velcí pomocníci techniky a metody ACCESS BARSTKDM, EFT a NLPVšechny metody fungují na principu, že všechna omezení jsou jen v naší hlavě. Osvobozují od negativních emocí, omezení fyzických i psychických, které brání v plnohodnotném prožívání. Společně s klientem nacházíme vzorce, které si nasbíral v dětství a v průběhu života. Napomáhám mu, aby si uvědomil, že to, co se mu v životě nelíbí, lze změnit a jak. Jsem průvodcem v přenastavení si života podle sebe, v nalezení štěstí.

ACCESS BARS® je praktická metoda, jejíž základním motem je žít život s radostí, lehkostí a oslavou. Stejným způsobem odbourává i celoživotní dogmata a umožňuje nám měnit vše, o čem jsme si až dosud mysleli, že změnit nemůžeme a vytvořit vše, co si přejeme. Velmi jemný tlak na 32 míst v oblasti hlavy otevře kanály energie tak, aby mohla proudit. Všechny nemoci jsou jen disharmonií energií v těle. ACCESS BARS® zajistí, aby energie v těle plynula přesně tak, jak má. Při této terapii se nastartují procesy samoléčby.

TKDM je zkratka pro TECHNIKU KVANTOVÉHO DOTEKU MATRIXU. Metoda přináší pochopení našich vzorců chování, případně bloků na vědomé i nevědomé úrovni a jejich následné odstranění či přepsání. Pomáhá uvědomit si důležitost odpovědnosti za sebe sama, že tvůrcem naší reality je každý jeden z nás.

EFT je zkratka pro Emotional Freedom Techniques, volně, ale výstižně přeloženo jako TECHNIKY EMOČNÍ SVOBODY. Poklepávání je jednoduchá metoda, která kombinuje starodávnou čínskou akupresuruNLP a moderní psychologii. Je to metoda, která se ve světě řadí mezi vysoce uznávané techniky, spadající do oboru energetická psychologie, užívaná odborníky na poli psychologie, psychiatrie, medicíny, koučů i životního poradenství.

NLP je zkratka pro NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ. Metoda NLP jednoduše řečeno pomáhá co nejefektivněji dosáhnout našich cílů vědomím si možností volby, ovládnutím těla a jeho stavů a řízením mysli.