MANDALY LA PETIEN

MANDALY LA PETIEN

Každá mandala je ručně namalovaná dle zákonitostí posvátné geometrie. Je to energetický obraz nesoucí svoji energii, svůj záměr, který pak přitáhne svému majiteli do života. Do každé jsou vloženy krystaly swarovski. Vysílá energii hojnosti, lásky, dostatku, štěstí . . .

Nabídku mandal naleznete ZDE.

MOŽNOSTI (DRUHY) MANDAL

OSOBNÍ

Osobní mandala je mandala vytvořena svému majiteli na míru. Každý má svůj příběh, svůj život. Mandala je mu pomocníkem na cestě za jeho přáním. Nese jeho energii, vize, záměr, přání.

Konkrétní příklady zadání klientů: mandala hojnosti, mandala početí, mandala zdraví, mandala sebelásky, …

PARTNERSKÁ – SVATEBNÍ

Taková mandala napomáhá dvojici na její společné cestě životem. Nejlépe ji vystihuje následující citát. Udržuje rovnováhu, harmonii, komunikaci, jiskru ve vztahu.

“Chci Tě milovat, aniž bych Tě spoutávala, vážit si Tě, aniž bych Tě hodnotila, jít po Tvém boku a nebýt Ti na obtíž, pozvat Tě blíž, ale nečinit si na Tebe nárok, vzdalovat se od Tebe bez pocitu viny, vidět, jaký doopravdy jsi, a nevyčítat Ti to, pomáhat Ti, aniž bych zraňovala Tvoji důstojnost. A pokud můžu totéž dostat od Tebe, nebudeme se míjet a budeme jeden o druhého bohatší.” Virginie Satirová

RODINNÁ

Rodinná mandala vede ke vzájemnému respektu, toleranci, k vidění skutečných rodinných hodnot a k lásce. Ke společnému fungování 🙂

NOVOROZENECKÁ

Pamatujete na pohádky a na tři sudičky, které nesou do života dítěti nějaké proroctví? Co když těmi sudičkami můžete být vy a do mandaly vložit přesně to, co svému dítěti do života přejete?

FIREMNÍ

Firemní mandala nese společný záměr a hodnoty celé firmy. Sjednocuje firmu, majitele i zaměstnance za společným cílem. Podporuje vzájemnou komunikaci a harmonii ve firmě. I mandala může nést energii, dynamiku firmy a motivovat její zaměstnance k vyššímu výkonu.

CO JE TO MANDALA

Mandala je slovo pocházející z východu, ze staroindického jazyka sanskrt. Ten nám říká, že mandala znamená kruh, ale i střed. Jde tedy o obraz, který reprezentuje viditelný vnější svět (kruh) i vnitřní svět (střed). Jedná se zpravidla o kruhový obrazec s pravidelně uspořádanými tvary, přičemž obsahuje symboly, čísla, tvary, barvy, … To vše dohromady utváří harmonický celek nesoucí určitou energii. Tento princip je využíván zejména u mandal dle posvátné geometrie, která pozitivně působí na naší psychiku. Při práci s pravidelnými obrazci se duše zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává a dochází k léčení na všech úrovních. V mandalách se potkávají již zmiňované barvy a tvary. Zatímco barva je považována za projev ženské energie, tvar je projevem mužským.
V mandale dochází k setkání obou těchto aspektů, čímž dochází k nastolení rovnováhy.

Pro mě je analogií života. Představuje nás samé a svět kolem nás. Často bývá tvořená z mnoha vrstev, stejně jako náš život, rozhodneme se překročit hranice jedné a otevřou se nám dveře  další.

HISTORIE MANDAL

Mandala tu byla, je a bude. Setkáváme se s ní od nepaměti v různých formách a podobách ve všech kulturách. Kamenné kruhy coby součást krajiny v anglickém Stonehenge. Staří Egypťané znali zase Kolo života. Předkřesťanský keltský kříž symbolizuje čtyři roční období a čtyři směry – sever, jih, východ, západ, umístěné na kamenném kruhu, jež znázorňuje Zemi. I v křesťanství nalezneme symboliku mandal.   Kostely jsou tradičně orientovány na východ v křížovém tvaru právě mandaly. Ozdobná rozetová okna zdobící kostely a katedrály jsou dalším příkladem. Indiáni používali známý lapač snů, který označovali jako mandalu světa. Podobně zhotovovali jedinečné indiánské štíty, jež odráželi vlastníkovu osobní a duchovní cestu, byly tedy určitým typem osobní mandaly. Indické tradiční mandaly jsou nástrojem vizuální meditace. Hinduisté používali při meditacích a obřadech kruhové jantry. V buddhismu se mandaly kreslí dle přísných pravidel tak, aby vytvářeli dokonalou harmonii a rovnováhu. Do současného podvědomí se slovo mandala, i práce s mandalou do psychoterapie, dostala ve druhé polovině 20. Století díky švýcarskému psychologovi C. G. Jungovi Ten ji používal jako pomůcku k psychologickému porozumění. Pochopil mandalu jako cestu k sobě samému a začal ji používat v psychiatrické praxi, aby pacientům pomohl k vytvoření hlubšího vztahu k vlastnímu já. Neopomněl s ní propojit ani práci s archetypy.

JAK NA NÁS MANDALY PŮSOBÍ

Prací s mandalou, meditací s ní, rozjímáním nad ní, můžeme načerpat léčivou energii. Pokud máme mandalu vystavenou na místě, kde na ni dobře vidíme, může nás pohled na ni na chvíli zastavit, zklidnit. Hovoříme tedy o procesu relaxace a zklidnění. Můžeme z ní získat vše, co potřebujeme, co je do ní vloženo. Může nám napomoci při zpracovávání našich emocí, pro nabytí pocitu sebevědomí, nabýt nás energií, … Když se na jakoukoliv mandalu zadíváme, zjistíme, že je velmi dynamická.
I zdánlivě statický obrázek ožije, pokud se zadíváme do jeho středu. Barvy se začnou prolínat, míchat a točit. Pokud budeme tento proces chvíli sledovat, zjistíme, že se náš dech a tep zklidňuje a tělesné napětí uvolňuje.

LA PETIEN MANDALY ČAKER

Mandaly čaker jsou takové mandaly, které nesou energii jednotlivých čaker. Liší se od sebe svojí paprskovitostí.

Čakra je energetické místo v našem těle. Na každém člověku nalezneme takových míst sedm, a sice sedm základních čaker. Ty vytvářejí energický systém našeho těla. S každou čakrou jsou spojené určité části těla, konkrétní orgány, smyslové funkce, základní principy, emoce, na které působí. Cíleným působením na čakry můžeme léčit konkrétní neduhy, vylepšovat životní situace, řešit problémy, přivolávat do života lásku. Jednoduše řečeno přitahovat si do života, to, co potřebujeme a uzdravovat nežádoucí a nemocné.

Další informací, kterou mandala nese je význam barvy, která je na ni použita. Každá barva má svá specifika a svůj význam, ne náhodou se každému líbí jiná.

Mají různé mandaly různá určení nebo poslání?

“Ano. Mají jedno společné, dokáží nás nasměrovat do našeho středu, nahlédnout do našeho pravého já, do centra naši tvůrčí síly a životní energie. Pomáhají nám nakouknout do našich srdcí, která máme často obklopena těmi nejpevnějšími hradbami. Ale zároveň má každá své poslání, může pomoci skrze toto vše dosáhnout našich přání. A jakých, to záleží na té které osobě, jestli si přeje hojnost v podobě finanční nezávislosti nebo například zdraví a rodinnou pohodu. Následně dle tohoto má mandala určité barvy, tvar a náleží tělesné čakře.”

Nabídku mandal naleznete ZDE.

LA PETIEN MANDALY  KOMPONENT SWAROVSKI

Na každou mandalu La Petien jsou použity krystaly komponent swarovski. Pod různými úhly dopadu světla se třpytí jinak, vdechují tak mandalám život, vytvářejí dojem živé mandaly. Vaše osobní mandala s vámi tak komunikuje mnohem více. Navíc jsou symbolem hojnosti, bohatství, štěstí a naděje. Mandaly La Petien nás učí přijetí hojnosti ve všech oblastech života. Napomáhají nám dovolit si vše, co si přejeme.