SPOLUPRÁCE

S novým rokem přichází mnoho nového. Rozpadají se staré nefunkční vzorce chování a začínají fungovat nové. K tomu, abychom se v tomto cítili…