poradna: jak mít dostatek energie?

poradna: jak mít dostatek energie?

O principu přijímání energie jsem již psala v článku ENERGIE NENÍ MAGIE.

Jednoduše, vše je o energii, vše je energie. A tak záleží na tom, zda-li ji dáváte sami sobě a nebo někomu/něčemu jinému a z jakého motivu.

Zde dva jednoduché principy fungování:

🎯 DÁVEJTE SVOJI ENERGII = SVOJI POZORNOST SOBĚ – tomu, co vám dělá dobře, co je pro vás důležité – ŽIJTE PRO VAŠE POTĚŠENÍ.

A pokud je to pomoc ostatním, dělejte to pro to. Nepopírejte zde svůj sobecký úhel pohledu, který ve skrze duše máte všichni, jen se mu bráníte. Co když, když si toto přiznáte, může vás to bavit, naplňovat, může to být příjemné i pro ostatní a celkově ZDROJEM ENERGIE PRO VŠECHNY, včetně vás samotných na prvním místě samozřejmě.

Obraťte pozornost na druhé, ale vědomě. Né proto, že někdo řekl, že se to musí, že je to správné. Abyste byli ti hodní. Pokud to budete dělat z tohoto principu, stejně to nebude dlouhodobě fungovat. Možná v tu danou chvíli pomůžete, ale v dlouhodobém horizontu vyhoříte, onemocníte.

🎯 Zapojte KREATIVITU – kreativní myšlení.

Tento princip je o vámi vytvářeném životě – o vašem směru – vašich záměrech – vašich přáních.

A co když jste v onom kolotoči každodennosti? VYSTUPTE a udělejte něco jinak. Naučte se býti sami se sebou. Navrátit se k sobě, ke svým myšlenkám.

To má své fáze:

🍀uvědomíte si, že něco nefunguje – dlouhodobě nenacházíte pocit uspokojení, radost

🍀sbíráte odvahu – vystoupíte – alespoň na chvíli – tomu říkáme VENTIL – hledáte možnosti rozptýlení, uvolnění, vypnutí

🍀v tuto chvíli  je potřeba najít skutečnou odvahu –  udělat změnu – nebo dochází ke stagnaci – postupně přestávají fungovat i ventily

🍀musíte skrze bytí sami sebou nalézt zase sami sebe, otevřít se sami sobě – přijmout sami sebe – ZDE VELMI NAPOMÁHÁ ROLE KOUČE.

Ráda budu tím vaším 🙂

Petra