MANDALA JAKO FIREMNÍ LOGO

MANDALA JAKO FIREMNÍ LOGO

Symbolika mandaly je pradávná. Prostupuje napříč všemi kulturami. BYLA – JE – BUDE. Představuje tradici – stálost – jasnou cestu od počátku ke stanovenému cíli – nejvyšší potenciál.

Mandala je tvořena na principech posvátné geometrie, kde platí jasná pravidla. Kdy mandala vytvořena na základě propojení pravidelně opakujících se geometrických tvarů (geometrických těles a obrazců) vytváří v našem mozku harmonii, rovnováhu. Vyvolává v nás stav, kdy vidíme skutečně, beze strachu, bez filtrů, bez zkreslení, bez emočních nánosů, bloků. Vidíme očima nejvyššího potenciálu. Nese informaci jednotlivce i celku. Proto dává možnost fungování firemní hierarchie a zároveň vzájemnou propojenost jednotlivých členů, s nejvyšším potenciálem každého jednoho zvlášť, a směřování ke společnému záměru firmy.

Vaše logo tak nemusí být jen hezkým obrázkem, ale symbolem výše zmíněného. Ne nadarmo se řídili pravidly posvátné geometrie architekti nejdůležitějších a nejznámějších památek historie, od pyramid přes středověké až nynější sakrální a světské stavby.

Stačí si jasně vymezit hodnoty a záměr, kterými chcete, aby vaše firma žila. Hojností, odvahou, stále zvyšujícím se kapitálem firmy, kvalitní komunikací, spokojeností všech zúčastněných, vyšším záměrem pomoci … doplňte sami.

Ráda pro vás takové logo vytvořím.

Součástí vytvoření vašeho firemního loga je i obraz firemní mandaly, který vám toto vše připomíná v práci na stěně každý den.

Ukázky firemních mandal a jejich využití:

QTS CZ S.R.O.  TRADICE – KVALITA – SPOKOJENOST

   

HELAS 2017  HRDOST českých žen

  

HELAS 2016  LIST JAVORU coby symbol srdce, kontinuity života – ROZVÍJÍME VZTAHY