SÍLA MANDAL DLE POSVÁTNÉ GEOMETRIE

SÍLA MANDAL DLE POSVÁTNÉ GEOMETRIE

Mandaly La Petien tvořím tak, že jednoduše začnu malovat a nikdy dopředu nevím, jak bude hotový obraz vypadat. Nechám se unést procesem a překvapit výsledkem. Nejsou to však náhodné tahy štětcem, nýbrž „rýsování“ na základě pravítka a kružítka. Jedině tak můžeme hovořit o tom, že mandala nese pravidla a jazyk posvátné geometrie.

Je to pseudovědecká nauka, která vychází z klasické geometrie, kde je dáván až filozofický charakter geometrickým tělesům, obrazcům. Vyskytuje se v mnoha kulturách napříč historií a její metody můžeme nalézt v plánování a stavbách různých chrámů, mešit, kostelů, oltářů, posvátných studen nebo třeba návsí a také v duchovním umění. Posvátnou geometrii dnes najdeme také jako součást mandal – tzv. mandaly dle posvátné geometrie můžeme vytvořit pouze za pomoci kružítka.  Pro některé je zakladatelem posvátné geometrie starověký filozof Platón, protože vybral 5 pravidelných mnohostěnů se shodnými stěnami, tzv. platónská tělesa a ke každému přiřadil po jednom živlu.

Mezi základní geometrické tvary patří:

Bod, coby počátek stvoření – začátek mandaly

Kruh a jeho náplň coby symbolika našeho života – mandala

Strom života – Spojením středů určitých kružnic dostáváme Strom života, který je ústředním mystickým symbolem učení Kabaly

a mnoho dalších … (https://cs.wikipedia.org)

Velmi zjednodušeně řečeno, můžeme ji považovat, jak již bylo řečeno, za způsob komunikace, na základě zákonitostí geometrie. Kdy obraz, mandala, vytvořená na základě propojení pravidelně opakujících se tvarů vytváří v našem mozku harmonii. Probíhá tak uzdravování. Pohled na takovou mandalu nám napomáhá propojit se s naším středem, pravým Já. V procesu napojení jsme si vědomi sebelásky, naši síly, probíhá proces léčení. Jak kdybychom viděli sebe samé uzdravené bez nánosů pravidel, bloků, přesvědčení, strachů, které nám brání v našem největším potenciálu. Mandala nám tak napomáhá k sebelásce, sebevědomí, sebehodnotě. V tom vnímám její největší sílu a dar.

 

One Comment

Comments are closed.