SVATEBNÍ MANDALA

SVATEBNÍ MANDALA

SVATEBNÍ MANDALA LA PETIEN je ručně vytvořený originál na míru novomanželům s krystaly swarovski

„ Chci Tě milovat, aniž bych Tě spoutávala, vážit si Tě, aniž bych Tě hodnotila, jít po Tvém boku a nebýt Ti na obtíž, pozvat Tě blíž, ale nečinit si na Tebe nárok, vzdalovat se od Tebe bez pocitu viny, vidět, jaký doopravdy jsi, a nevyčítat Ti to, pomáhat Ti, aniž bych zraňovala Tvoji důstojnost. A pokud můžu totéž dostat od Tebe, nebudeme se míjet a budeme jeden o druhého bohatší. „ Virginie Satirové

mandala dává dvojici v životě možnosti JAK NA TO

obraz je symbolikou svatebního dne, který připomíná dobrovolný vstup do manželství s lehkostí a láskou a stejným způsobem vede partnery jejich společnou cestou životem, ukazuje jim možnosti v radostných i méně radostných situacích

součástí každého obrazu je certifikát díla a jeho příběh, který je popsaný v osobním dopise autorky

mandalu si může nechat vytvořit pár i coby svatební logo – převedená mandala do grafické podoby

obraz je i jedinečným darem novomanželům, který bude spoluutvářet jejich domov

k jejímu vytvoření potřebuji informace o dvojici novomanželů, které je nejlépe vystihují, jaké jsou jejich sny, společné cíle, jejich fotografii

vytvoření obrazu je časově náročné, proto prosím objednávku minimálně jeden měsíc před termínem svatby

Pojetí svatby a její význam se mění stejně jako svatební zvyky, s čímž souvisí i svatební dary. Novomanželé spolu již většinou společně žijí, tudíž nepotřebují vybavovat domácnost. A každý si raději vybere to, co chce, podle sebe. Co tedy darovat??? Jak napomoci doopravdy novomanželům v jejich společné cestě životem? Odpověď zní … SVATEBNÍ MANDALOU.

Sňatek by měl být spojením dvou duší v tu nejryzejší lásku plnou respektu. K tomu, že jsme si vybrali jeden druhého jako partnera pro život patří příjemné i nepříjemné chvíle v soužití. Svatební mandala má být pro novomanžely nejen upomínkou na tento den, ale především upomínkou na to, že oba vstoupili do toho kráčet společnou cestou bok po boku dobrovolně. Měla by napomáhat vybalancovat v harmonické soužití oba zúčastněné. Každý jsme jedinečný, každý máme svoji pravdu a nahlížíme na svět svýma očima. Obraz má napomoci ke sladění těchto pohledů a nebo k nalezení toho, jak si zůstat bok po boku i v rozdílném pohledu na věc a naopak to využít k obohacení vidění.