Novinka: sada omalovánek mandal la petien pro udrž.se

Novinka: sada omalovánek mandal la petien pro udrž.se

Byla jsem oslovena autorkou projektu Udrž se, zda bych pro ně nevytvořila sadu mandal – omalovánek s mandalou dle jejich zadání, na jejich tématiku. A protože mě jejich myšlenka oslovila, souhlasila jsem. Myšlenka zní, udržet zdravý „správný“ pohyb, udržet se v rovnováze od dětského věku, jako prevence v rámci zdravého vývoje a růstu dítěte. Spočívá v absolvování kurzů, které jsou určeny jak rodičům či pedagogům. Omalovánky tak nebudou sloužit jen jako obrázek na vymalování pro vyplnění volného času dítěte. Ale jako relaxační nástroj pro rozvoj jemné motoriky. Udrž se tak získává nový rozměr v podobě udržení se v rovnováze nejen po stránce fyzické, ale i psychické.

V rámci tohoto pojetí plánujeme i spolupráci, na kterou se moc těším. Celá vize tak nabývá na komplexnějším přístupu.

Sledujte mě, nás, dále a brzy se dozvíte více.

……….

Význam omalovánek mandal:

Každá omalovánka je originální.

Každému jejímu středu dominuje zvířátko, které má pak speciální význam v rámci nácviku určitých pohybů. Zvířátka jsem tvořila v energii pro děti, aby působily přitažlivě pro mozek dítěte, ale i dospělého.

Obrazec mandaly pak v této energii dotváří, a zároveň vytváří prostor pro koncentraci, k určitému zklidnění v rámci potřebné soustředěnosti, trpělivosti, vedení k vytrvalosti, pečlivosti, nácviku jemné motoriky, správného úchopu tužky, pastelky.

Zvyšuje se tak i kreativita dítěte.

A samozřejmě, v případě zájmu prostor pro společnou aktivitu dětí s rodiči. 

……….

Děkuji za důvěru, Petra

Jak omalovánky vznikaly?