JAK MANDALA PŮSOBÍ / CO JE JEJÍM PŘÍNOSEM / PROČ SI JI POŘÍDIT?

JAK MANDALA PŮSOBÍ / CO JE JEJÍM PŘÍNOSEM / PROČ SI JI POŘÍDIT?

První ze série Energetické zářiče – mandaly La Petien.

Mandala působí na svého majitele podprahově, podvědomě. Nese svoji informaci, svůj záměr. Představte si, jaké by to bylo, kdyby obraz uměl mluvit. Promlouval k vám a protože vy vůči němu nemáte vystavené žádné bariéry, jeho pořízením jste se rozhodli od něho přijímat, tak mu nasloucháte. Chrlí na vás jedno uvědomění za druhým vstříc vašemu přání. Aniž byste věděli jak, na rozumové bázi tomu rozuměli, vede vaše kroky směrem k vašim volbám, záměrům, jež byly do mandaly vloženy. V praktickém životě, dosažení toho či oného, souvisí s překračováním komfortních zón. Stejně tak obraz, nebo při sezeních já v roli kouče, vedeme majitele obrazu, klienta na bezpečné půdě při tomto procesu za ruku. V mandale to představují nové a nové “obruče”.

To znamená, že například mandala PLODNOST podvědomě, komunikací s její majitelkou (často je to partnerská záležitost :-)) způsobí, že žena otěhotní, donosí. Volbou mandaly se podvědomě rozhodla, že zruší všechny bariéry, které ji v tom bránily (ať už zdravotní či psychické) a obraz ji vede krůček po krůčku. Stejné je tomu u tématu SEBELÁSKY. Taková mandala napomáhá k dovolení si mít se ráda, aniž bysme věděli, co to znamená nebo jak to vypadá. Často říkáme, já bych se chtěl/la mít ráda, ale jak to mám udělat, jak to pak vypadá 🙂 Stejné je to u PARTNERSKÝCH MANDAL, které vedou k rovnováze mezi mužskoženským principem u každého z páru a následně pak v dané dvojici. Zase my nemusíme mít tušení, jaké to přesně má být, mandala to ví. Stejné je to s HOJNOSTÍ. My nemůžeme rozumově vymyslet, jak ji mít, mandala nás k ni vede podvědomě a vtip je právě v tom, že podvědomí rozumově, logicky nefunguje 🙂

Jednoduše řečeno, mandala nás vede k naplnění našeho přání, našeho záměru 🙂

A to může mít každý jiný. Pořízením mandaly, touto volbou, a touto akcí, dáváme v podstatě vesmíru “povel” / “požádání” k tomu, co chceme.