DOVOLTE SI SNÍT

DOVOLTE SI SNÍT

D O V O L T E    S I    S N Í T 

Sny jsou důležité pro naše každodenní fungování. Hovoříme-li o denním snění, jsou sny prostředkem odpočinku, relaxace, únikem od všední reality, stresu, povinností, beznaděje v neuskutečněná přání. Pokud nejsme zrovna za volantem nebo v situaci, která si vyžaduje naši rychlou reakci, jsou velmi pozitivním nástrojem. Zmírňují napětí a uvolňují tělo i duši. Dávají naději.

„Proměňte svůj život v sen, a své sny ve skutečnost.“

Antoine de Saint-Exupéry

Podle Sigmunda Freuda jsou hybnými silami denního snění neuspokojená přání. Tudíž, co myslíte, když si o něčem dovolíte snít a dovolíte si věřit, že se vám vaše sny naplní, co se stane? Jen stěží dostanete do své reality něco, o čem nesníte …

Co dát ke slovu sen synonymum slovo přání?

Co kdyby vám někdo řekl, že vše o čem budete snít, se naplní?

Je prokázáno, že denní snění je projevem vyšší inteligence.

„Nikdy ti není dán sen, aniž by ti zároveň nebyla dána moc jej uskutečnit.“

Richard Bach

Obraz  v této energii

K O L I B Ř Í K