ADD, ADHD a dospěláci

S těmito písmenky se setkávám v životě čím dál častěji. Ale co vlastně znamenají?

Pojem ADD (Attention Deficit Disorder) česky volně překládáme jako poruchy pozornosti, které se projevují neschopností přiměřené koncentrace na podnět po určitý čas. Pozornost takového jedince je velmi slabá, což jde ruku v ruce s tím, že o co více se na proces pozornosti soustředí, tím mu to bere více a více energie. To má pak za následek velkou únavu. Proto je schopen soustředit se jen chvíli. Výjimku tvoří ty podněty, o které takový člověk jeví enormní zájem. Jinými slovy jde například o koníčky, nebo o něco, o co se zajímá sám. V takovém případě dokáže zapojit pozornost absolutní, aniž by vnímal, co se děje v okolí. Však se s tím setkáváme každodenně. Nejedná se o poruchu vzácnou.

ADHD (Attention Hyperaktivity Disorder) označuje poruchu pozornosti, která ještě drží za ruku hyperaktivitu. Tou máme na mysli nadměrné nutkání k pohybu, k aktivitě, která se jeví v dané situaci neúčelně a je jedincem těžko ovladatelná. Jedinec s ADHD tak najednou v sobě cítí obrovské nahromaděné množství energie, které má potřebu vybít. Často je spojeno s agresivitou či impulzivností.

Doposud byly tyto choroby vnímány jako dětská záležitost. V květnu tohoto roku (2014) dospěla nová revize Diagnostického a statistického manuálu DSM 5 Americké psychiatrické společnosti k cela novým závěrům ve smyslu chápání těchto poruch. Duševní poruchy se již nedělí na „dětské“ a „dospělé“, ale dostávají celoživotní charakter. Mají tedy svůj vývoj a jejich obraz se může během života jedince výrazně měnit.

NESPOLEHLIVÝ, ZAPOMNĚTLIVÝ, IMPULZIVNÍ, NÁLADOVÝ ……….  Jsou právě tato přídavná jména Vám blízká? Slýcháte je z úst Vašich blízkých doma nebo v práci?  „TY JEDNOU NĚKDE ZAPOMENEŠ HLAVU“

Poznáváte se v předešlém? Nechodíte včas, nedokážete držet v hlavě více věcí najednou a činí Vám to problémy v osobních i pracovních vztazích?  Často cítíte vnitřní neklid, je pro Vás namáhavé kontrolovat Vaše emoce (a to ikdyž si vše zpětně uvědomujete, ale v daný moment jste si prostě nedokázali pomoct), jakoukoliv změnu přijímáte s obtížemi, často nedokážete dostát povinnostem nebo dotáhnout věci do konce?

Neházejte flintu do žita, jsem tu pro vás, abyste se přestávali dostávat do stresových situací a okolí Vás chápalo a přijalo takové, jací jste.