TYRKYSOVÁ BARVA - terapeutický i praktický význam

TYRKYSOVÁ BARVA - terapeutický i praktický význam

Název této barvy je odvozen od tyrkysu, kamene, který byl pro staré civilizace posvátný, přinášející štěstí a ochranu. Tuto barvu nacházíme již ve starém Egyptě velmi dominantně například na hrobce faraona Tutanchamona a na jeho špercích. V Persii byl tyrkysový talisman nošen pro ochranu před smrtí, používal se k výrobě šperků a zdobení budov. Tyrkysová barva je užita také na vnější i vnitřní výzdobou velkých mešit v Íránu, střední Asii a Rusku. Aztékové tyrkys používali při výrobě předmětů pro náboženské obřady.

Tyrkysová barva je směsí zelené a modré barvy, stejně tak nese i jejich charakter. Především však vyzdvihnu její vlastní význam a tou je podpora komunikace a to ne jen té rozumové, ale především té, která plyne  z našeho nitra, ze srdce. A protože tato oblast byla po dlouhá léta lidem uzavřena, osoby, kteří ji mají v oblibě, touží toto přednést i ostatním, celým skupinám. Obsah, který je pak náplní takových seminářů, přednášek či workshopů napomáhá posluchačům k vlastním uvědoměním. Tyrkysová aktivuje tvoření v pravém slova smyslu, nejen v kreativní oblasti, kde je velmi oblíbená, protože odemyká fantazii a danou kreativitu, ale také k převzetí otěží nad svým životem, k pravému tvoření. Propůjčuje všem předmětům a věcem, které jsou v jejím kabátě, díky předešlému zmíněnému, velmi pozitivní vliv. Jednoduše řečeno, v terapii, tato barva napomáhá k opuštění role oběti a přijetí role tvůrce. Ne náhodou, pokud řekneme azuro, představíme si jasnou oblohu, moře, s čímž většina z nás má spojené pozitivní asociace. Dovolenou, volnost, svobodu, hlavu osvobozenou od vzorců a povinností. V praxi napomáhá komunikaci ve všech oblastech. Nejen ke správnému vyjadřování a nacházení vhodných slov v jazyce mateřském, ale i cizím. K myšlení v cizím jazyce …

Symbolizuje lásku, radost a veselost, optimismus,  vibraci delfínů, kreativitu, tvůrčí schopnosti, komunikaci. TYRKYSOVÁ JE BARVA UZDRAVENÍ.

       

One Comment

Comments are closed.