METODA a TÉMATA

METODA, KTEROU PRACUJI

Při práci s klienty jsou mi velcí pomocníci techniky a metody ACCESS BARSTKDM, EFT a NLPVšechny metody fungují na principu, že všechna omezení jsou jen v naší hlavě. Osvobozují od negativních emocí, omezení fyzických i psychických, které brání v plnohodnotném prožívání. Společně s klientem nacházíme vzorce, které si nasbíral v dětství a v průběhu života. Napomáhám mu, aby si uvědomil, že to, co se mu v životě nelíbí, lze změnit a jak. Jsem průvodcem v přenastavení si života podle sebe, v nalezení štěstí.

ACCESS BARS® je praktická metoda, jejíž základním motem je žít život s radostí, lehkostí a oslavou. Stejným způsobem odbourává i celoživotní dogmata a umožňuje nám měnit vše, o čem jsme si až dosud mysleli, že změnit nemůžeme a vytvořit vše, co si přejeme. Velmi jemný tlak na 32 míst v oblasti hlavy otevře kanály energie tak, aby mohla proudit. Všechny nemoci jsou jen disharmonií energií v těle. ACCESS BARS® zajistí, aby energie v těle plynula přesně tak, jak má. Při této terapii se nastartují procesy samoléčby.

TKDM je zkratka pro TECHNIKU KVANTOVÉHO DOTEKU MATRIXU. Metoda přináší pochopení našich vzorců chování, případně bloků na vědomé i nevědomé úrovni a jejich následné odstranění či přepsání. Pomáhá uvědomit si důležitost odpovědnosti za sebe sama, že tvůrcem naší reality je každý jeden z nás.

EFT je zkratka pro Emotional Freedom Techniques, volně, ale výstižně přeloženo jako TECHNIKY EMOČNÍ SVOBODY. Poklepávání je jednoduchá metoda, která kombinuje starodávnou čínskou akupresuruNLP a moderní psychologii. Je to metoda, která se ve světě řadí mezi vysoce uznávané techniky, spadající do oboru energetická psychologie, užívaná odborníky na poli psychologie, psychiatrie, medicíny, koučů i životního poradenství.

NLP je zkratka pro NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ. Metoda NLP jednoduše řečeno pomáhá co nejefektivněji dosáhnout našich cílů vědomím si možností volby, ovládnutím těla a jeho stavů a řízením mysli.

TÉMATA KE ZPRACOVÁNÍ

VZTAHY – pracovní, partnerské, rodinné, porozchodové období

ZDRAVÍ – odstranění či zmírnění tělesných i psychosomatických onemocnění (vážné a chronické choroby, kožní problémy, alergie, ženské problémy)

FINANCE, KARIÉRA, VÝKONNOST, téma HOJNOSTI

PSYCHIKA – odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fóbie, traumata, PTSD

SEBEVĚDOMÍ, SEBELÁSKA– narovnání nízkého sebevědomí, práce s egem

ZÁVISLOSTI

PORUCHY PŘIJMU POTRAVY

DĚTSKÉ PROBLÉMY – ADD, ADHD (zklidnění hyperaktivity u dětí)

STRES – uvolnění stresu a napětí

OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE

ÚNAVA, ZTRÁTA ENERGIE, VYČERPANOST