Měla jsem možnost zapojit se do charitativní akce na pomoc malé Rebečce Čihákové REBEČINA KŘÍDLA. Do aukce jsem vytvořila mandalu se vzorem krásného motýla, která se nakonec vydražila za 5. 000 Kč. Ještě jednou děkujeme novému majiteli!!!

A co že ten motýl symbolizuje?

Obraz Motýla je oknem do lidské duše, která je schopna se vyvíjet. Je symbolem změny, kreativity, svobody, radosti a barev. Jeho moc spočívá v transformaci, změně tvaru a evoluci duše. Představuje prvek vzduchu, který se rychle mění a jeho pohyb je vždy ladný. Motýli jsou posly okamžiku. Ukazuje nám, abychom nebrali věci příliš vážně, vzchopili se a pokračovali. Učí nás, že růst a transformace by měla být radostná. Motýli mají schopnost růst a měnit se, opouštět bezpečí svého zámotku, aby objevili nový svět v nové formě, beze strachu, s důvěrou ve svá nevyzkoušená křídla, kdy létají bez jakýchkoliv pochyb v jejich mysli.