KOMU JE KONZULTACE URČENA

KOMU JE KONZULTACE URČENA

Mým klientem je jedinec, pár nebo firma.

Jedinec, který si uvědomuje, že se mu v životě něco nelíbí a chce to změnit.

A možná i ten, který ještě neví, že to lze změnit, ale chce dělat něco s tím, co se mu nelíbí 🙂

Ten, který chce vystoupit z neměnné opakující se situaci.

Ten, kdo chce opustit roli oběti a převzít odpovědnost za svůj život.

Ten, který se rozhodl přenastavit si chod života podle sebe.

Pár, který uchopil své problémy jako výzvu a chce je překonat a pokračovat společně životem.

Firma, která si uvědomuje důležitost svých zaměstnanců a tudíž má zájem na spokojené firemní atmosféře.

Firma, která si přeje, aby se její zaměstnanci do práce těšili.

Firma, která si přeje společně se svými zaměstnanci budovat firemní kulturu.