PRŮBĚH KONZULTACE

PRŮBĚH OSOBNÍ KONZULTACE

Každý člověk je jedinečný, stejně tak přistupuji i ke konzultaci, stavím ji každému individuálně. Většinou trvá 60 – 90 minut.  Probíhá formou osobního setkání nebo na dálku prostřednictvím skypu či telefonu.

V případě párové konzultace vždy formou osobního setkání.

Klient by měl vědět, co ho trápí, jakou situaci by chtěl vylepšit,  v čem chce pomoci. Případně dané téma rozklíčujeme společně.