TYPY KONZULTACÍ

TYPY KONZULTACÍ

INDIVIDUÁLNÍ (osobní)

= psychické a zdravotní potíže, koučink osobního rozvoje, motivace (více viz TÉMATA)

PÁROVÁ

= partnerské vztahy

FIREMNÍ

= teambuilding, vztahy na pracovišti, pracovní atmosféra, motivace zaměstnanců (může probíhat individuálně i skupinově)

Jakákoliv firma je jako živý organismus. Lidé, ať zastávají jakoukoliv pozici, jsou jejími živými nástroji. Firemní poradenství napomáhá toto vše udržovat v rovnováze. To, aby zaměstnanci byli stále tím nejefektivnějším nástrojem pro firmu a zároveň vykovávali svoji práci s radostí. Aby firma směřovala ke společnému cíli s nadšením všech jejich účastníků.