SPOLUPRÁCE

S novým rokem přichází mnoho nového. Rozpadají se staré nefunkční vzorce chování a začínají fungovat nové. K tomu, abychom se v tomto cítili komfortně, měli bychom se učit novému. Přijímat nové úhly pohledu, být ochotni změnit zajetá pravidla, role, pustit do života nové a nové, další a další možnosti vnímání situací. Nevnímat to, co není dle našich představ jako problém, ale naopak jako výzvu vyzkoušet fungovat nově. Vnese to do našeho života spoustu svobody, lásky a uvolnění.

První věcí, na které bychom měli zapracovat, je otázka spolupráce. A to jak na poli pracovním, doma u rodinného krbu, tak v partnerských vztazích. Souvisí s odevzdáním kontroly, tudíž s odevzdáním svobody druhému, respekt a úcta k němu, důvěry a vzájemná kooperace. Jinými slovy v jakýchkoliv vztazích musíme sdílet společné cíle, vyměňovat si myšlenky a být otevřeni novým nápadům, způsobům řešení. Spolupráce probouzí naše myšlení, čímž stimuluje kreativitu, myšlenkové pochody. Otevírá tím možnost inspirace jeden od druhého.

„ Lidé prostě nebyli stvořeni k osamělému životu. „ Dale Carnegie

A jak na to? Komunikujte!!! Otevřeně, upřímně, beze strachu z odmítnutí či neúspěchu. Nebojte se důvěřovat ostatním, tím že budete mít vše pod kontrolou, si sice zajistíte, že vše půjde určitým způsobem dle vašich představ, ale nepřijdete na nové úhly vnímání, ztratíte nadhled a z vaší zodpovědnosti vás budou pěkně bolet záda a ramena

A pokud se vám zdá, že se to lehčeji řekne, napíše, než provede, jsem tu pro vás!!!! Objednejte se ke mně, pomohu vám vymazat vaše přetrvávající vzorce chování, které vám brání v rozpuku, a pomohu vám nastavit nové.