NOVINKA SVATEBNÍ MANDALY

NOVINKA SVATEBNÍ MANDALY

Pojetí svatby a její význam se mění stejně jako svatební zvyky, s čímž souvisí i svatební dary. Novomanželé spolu již většinou společně žijí, tudíž nepotřebují vybavovat domácnost. A každý si raději vybere to, co chce, podle sebe. Co tedy darovat??? Jak napomoci doopravdy novomanželům v jejich společné cestě životem? Odpověď zní … SVATEBNÍ MANDALOU.

Sňatek by měl být spojením dvou duší v tu nejryzejší lásku plnou respektu. K tomu, že jsme si vybrali jeden druhého jako partnera pro život patří příjemné i nepříjemné chvíle v soužití. Svatební mandala má být pro novomanžely nejen upomínkou na tento den, ale především upomínkou na to, že oba vstoupili do toho kráčet společnou cestou bok po boku dobrovolně. Měla by napomáhat vybalancovat v harmonické soužití oba zúčastněné. Každý jsme jedinečný, každý máme svoji pravdu a nahlížíme na svět svýma očima. Obraz má napomoci ke sladění těchto pohledů a nebo k nalezení toho, jak si zůstat bok po boku i v rozdílném pohledu na věc a naopak to využít k obohacení vidění.

Součástí každého obrazu je certifikát autentičnosti díla a jeho příběh, který je popsán v osobním dopise autora.