METODA a TÉMATA

METODA, KTEROU PRACUJI

Pracuji souborem technik a metod TKDM, EFT a NLPVšechny metody fungují na principu, že všechna omezení jsou jen v naší hlavě. Osvobozují od negativních emocí, omezení fyzických i psychických, které brání v plnohodnotném prožívání. Společně s klientem nacházíme vzorce, které si nasbíral v dětství a v průběhu života. Napomáhám mu, aby si uvědomil, že to, co se mu v životě nelíbí, lze změnit a jak. Jsem průvodcem v přenastavení si života podle sebe, v nalezení štěstí.

TKDM je zkratka pro TECHNIKU KVANTOVÉHO DOTEKU MATRIXU. Metoda přináší pochopení našich vzorců chování, případně bloků na vědomé i nevědomé úrovni a jejich následné odstranění či přepsání. Pomáhá uvědomit si důležitost odpovědnosti za sebe sama, že tvůrcem naší reality je každý jeden z nás.

EFT je zkratka pro Emotional Freedom Techniques, volně, ale výstižně přeloženo jako TECHNIKY EMOČNÍ SVOBODY. Poklepávání je jednoduchá metoda, která kombinuje starodávnou čínskou akupresuruNLP a moderní psychologii. Je to metoda, která se ve světě řadí mezi vysoce uznávané techniky, spadající do oboru energetická psychologie, užívaná odborníky na poli psychologie, psychiatrie, medicíny, koučů i životního poradenství.

NLP je zkratka pro NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ. Metoda NLP jednoduše řečeno pomáhá co nejefektivněji dosáhnout našich cílů vědomím si možností volby, ovládnutím těla a jeho stavů a řízením mysli.

TÉMATA KE ZPRACOVÁNÍ

VZTAHY – pracovní, partnerské, rodinné, porozchodové období

ZDRAVÍ – tělesné i psychosomatické onemocnění (vážné a chronické choroby, kožní problémy, alergie, ženské problémy)

FINANCE, KARIÉRA, VÝKONNOST, téma HOJNOSTI

PSYCHIKA – strachy, úzkosti, fóbie, traumata, PTSD

SEBEVĚDOMÍ, SEBELÁSKA– nízké sebevědomí, práce s egem

ZÁVISLOSTI

PORUCHY PŘIJMU POTRAVY

DĚTSKÉ PROBLÉMY – ADD, ADHD, …