Mandala působí na korunní (sedmou) čakru.

Sedmá čakra je nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem naší hlavy. Otevírá se směrem nahoru. Základním principem této čakry je čiré Bytí. Je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. K vlastnostem, které ovlivňuje, řadíme koncentraci na podstatné, rozplynutí hranic, odevzdanost a sjednocení. Co jsme dříve chápali intelektem, později intuicí, je nám již nyní jasné. Ovládá mozek a lidskou žlázu epifýzu.

Na mandalu jsou použity barvy růžová – fuchsiová, černá, bílá a stříbrná.

Růžová barva je symbolem srdce, lásky, náklonosti, věrnosti, splynutí. V tomto případě je užita spíše fuchsiová, která nás komunikačně propojuje se srdcem. Vyzvedává činy na spirituální úroveň a přivádí je na vyšší úroveň.

Černá barva nás ochraňuje, je symbolem tajemna, mystiky, určité elegance.

Bílá barva znamená ctnost, vznešenost, lásku k pravdě a přímost. Je symbolem čistoty, jasnosti, nevinnosti, ale i perfekcionismu. Chrání a posiluje. Je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu. Vzbuzuje stabilitu, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. Napomáhá v případech, kdy je třeba začít znovu, získat inspiraci či je potřeba tam, kde chybí příval sil.

Stříbrná barva symbolizuje hojnost, naději, romantiku. Napomáhá k odhalení a uplatnění tvůrčí představivosti a probouzí skryté možnosti. Je to barva vizionářství a intuice.