Mandala posiluje první a sedmou čakru.

První (kořenová) čakra se nachází v pánevní oblasti, na konci kostrče. Otevírá se směrem dolů. Jejím základním principem je tělesná vůle být, postavení ve společnosti, stupeň kulturnosti a rodinné vztahy. Ze smyslových funkcí jí náleží čich.

Sedmá (korunní) čakra je nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem naší hlavy. Otevírá se směrem nahoru. Je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Představuje koncentraci na podstatné, odevzdanost a sjednocení. Co jsme dříve chápali intelektem, později intuicí, je nám již nyní jasné. Ovládá mozek.

Na mandalu jsou použity barvy červená, bílá, růžová, fialová, oranžová a stříbrná.

Červená barva představuje akci, rozhodnutí, fyzickou energii a zdraví, hnací sílu k pozitivní změně. Je symbolem chuti do života, výrazem emocí a lásky k smyslovému životu, zdolávání nesnází a dobyvačnosti. Přináší životní sílu, pocit vlastní hodnoty a sebedůvěry ve vlastní talenty a schopnosti. Stimuluje celý organismus, neustále zvyšuje energetické úrovně a dává sílu oslabenému imunitnímu systému.

Bílá barva znamená ctnost, vznešenost, lásku k pravdě a přímost. Je symbolem čistoty, jasnosti, nevinnosti, ale i perfektcionismu. Chrání a posiluje. Je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu. Vzbuzuje stabilitu, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. Napomáhá v případech, kdy je třeba začít znovu, získat inspiraci či je potřeba tam, kde chybí příval sil.

Růžová barva se používá na probuzení oddanosti, romantiky, něhy, splynutí, věrnosti. Podporuje jemnost a laskavost v rodinných a přátelských vztazích. Výrazně napomáhá k upevnění milostného vztahu a nastolení důvěry po zradě či nezdaru. Je nejúčinnější při léčení dávných zranění, pro klidný spánek a smiřování po hádkách. Přináší také proud lásky a soucitu.

Fialová je barva mystická, která symbolizuje spiritualitu, duchovno, pomáhá při meditaci, může mít až hypnotické účinky. Vyvolává i pocity srdečnosti, je tajemnou barvou lásky, moudra, nejvyšších, přináší inspiraci a pokoru. Pomáhá harmonizovat jak fyzické, tak duchovní energie, získat rovnováhu. Tlumí depresi, konejší, ale i boří zábrany a impulzivně vybízí k činnosti.

Oranžová barva je ztělesněním energie, tepla, života, jistoty, pohody, radosti, aktivity, srdečnosti, sebedůvěry a odvahy. Je i barvou moudrosti. Vyzařuje optimismus a je vhodná pro ty, kteří touží po zdravém sebeprosazení se. Dále pro toho, kdo potřebuje odstranit depresi či citové ochromení.

Stříbrná barva přináší naději, hojnost a romantiku. Odkrývá tvůrčí představivost a intuici. Představuje sny, vize a touhy pro naplnění mimo materiální svět. V období stresu a starostí může odstranit negativitu, podpořit vnitřní stabilitu a vynést do popředí osobní skrytý potenciál.

Mandala je poseta třpytivými kamínkami swarovski, které jí dodávají na efektu, síle a eleganci a mimo jiné jsou symbolem hojnosti.