Mandala zastupuje 4. čakru, tedy čakru srdce.

Čtvrtou čakru nalezneme uprostřed hrudníku ve výši srdce, otevírá se směrem dopředu. V této čakře se nachází schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat je. Zde jsou obrazy, slova a tóny přeměňovány na pocity. Vlastnosti jí náležící jsou velkorysost, srdečnost, snaha po harmonii, překonání individuálního ega. Části těla, které ovlivňuje, jsou ramena, ruce, srdce a plíce. Ze smyslů jí přiřazujeme hmat.

Mandala obsahuje barvu růžovou, fuchsiovou, fialovou, bílou a stříbrnou.

Růžová barva se používá na probuzení oddanosti, romantiky, něhy, splynutí, věrnosti. Podporuje jemnost a laskavost v rodinných a přátelských vztazích. Výrazně napomáhá k upevnění milostného vztahu a nastolení důvěry po zradě či nezdaru. Je nejúčinnější při léčení dávných zranění, pro klidný spánek a smiřování po hádkách. Přináší také proud lásky a soucitu.

Fuchsiová barva nám napomáhá komunikovat se srdcem. Vyzvedává činy na spirituální úroveň a přivádí je na vyšší vibrace.

Fialová je barva mystická, která symbolizuje spiritualitu, duchovno, pomáhá při meditaci, může mít až hypnotické účinky. Vyvolává i pocity srdečnosti, je tajemnou barvou lásky, moudra, nejvyšších, přináší inspiraci a pokoru. Pomáhá harmonizovat jak fyzické, tak duchovní energie, získat rovnováhu. Tlumí depresi, konejší, ale i boří zábrany a impulzivně vybízí k činnosti.

Bílá barva znamená ctnost, vznešenost, lásku k pravdě a přímost. Je symbolem čistoty, jasnosti, nevinnosti, ale i perfektcionismu. Chrání a posiluje. Je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu. Vzbuzuje stabilitu, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. Napomáhá v případech, kdy je třeba začít znovu, získat inspiraci či je potřeba tam, kde chybí příval sil.

Stříbrná barva přináší naději, hojnost a romantiku. Odkrývá tvůrčí představivost a intuici. Představuje sny, vize a touhy pro naplnění mimo materiální svět. V období stresu a starostí může odstranit negativitu, podpořit vnitřní stabilitu a vynést do popředí osobní skrytý potenciál.

Mandala je poseta třpytivými kamínkami swarovski, které jí dodávají na efektu, síle a eleganci, a mimo jiné jsou symbolem hojnosti.