Mandala LÉČITEL 1., 4. a 7. čakry.

Mandala v zaskleném bílém dřevěném rámečku o velikosti 50 x 50 cm.  Ručně malovaný originál.  Pro efekt živé mandaly, je na mandalu použito 61 krystalů Swarovski.

Mandala působí na 1. (kořenovou), 4. (srdeční) a 7. (korunní) čakru.

První čakra nás spojuje s fyzickým světem. Do jejího působení patří budování existence, materiální zabezpečení, založení rodiny (rodinné vztahy), postavení ve společnosti. První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Vlastnosti – síla prosadit se, radost ze života, zodpovědnost za sebe, smyslový prožitek, sexuální síla. Otevírá se směrem dopředu, ze smyslů jí náleží čich.

Čtvrtou čakru nalezneme uprostřed hrudníku ve výši srdce, otevírá se směrem dopředu. V této čakře se nachází schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat je. Zde jsou obrazy, slova a tóny přeměňovány na pocity. Vlastnosti jí náležící jsou velkorysost, srdečnost, snaha po harmonii, překonání individuálního ega. Části těla, které ovlivňuje, jsou ramena, ruce, srdce a plíce. Ze smyslů jí přiřazujeme hmat. Hlavním mottem je procitnout.

Sedmá čakra je nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem naší hlavy. Otevírá se směrem nahoru. Základním principem této čakry je čiré Bytí. Je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. K vlastnostem, které ovlivňuje, řadíme koncentraci na podstatné, rozplynutí hranic, odevzdanost a sjednocení. Co jsme dříve chápali intelektem, později intuicí, je nám již nyní jasné. Ovládá mozek a lidskou žlázu epifýzu.

Mandala se skládá z kombinací barev modré, černé a bílé.

Modrá barva má uklidňující a tišící efekt, přináší mír, spokojenost, symbolizuje něhu, věrnost a důvěru. Dále představuje tradici, stálost, spolehlivost a vyrovnanost. Podporuje intuici, diplomacii a přirozenou autoritu. Přináší nárůst existujících možností a umocňuje moudrost získanou zkušenostmi. Modrá barva také léčí, ulevuje při bolestech hlavy či migrénách, při unavených očích. Snižuje krevní tlak, zpomaluje puls i dechovou frekvenci, mozek na ni při neurologických testech reaguje uvolněním. Je spjata s krkem a se schopností sebevyjádření ve všech oblastech. Je barvou odpovědnosti, soucitu a také nekonečna. Na základě odstínů této barvy, můžeme rozlišovat vlastnosti: bleděmodrá rozvíjí představivost, tmavomodrá sny.  Egypťané tuto barvu používali jako symbol pravdy. Právě egyptský modrý lazurit údajně otevírá třetí oko a přináší osvícení. Propojuje srdce a rozum.

Černá barva nás ochraňuje. Symbolizuje konec, ale také začátek. Vytváří dojem formálnosti a často je barvou autority a moci. Může představovat i naše pozitivní stránky, které se bojíme ukázat a rozvinout. Reprezentuje obrácení se k sobě samému, může dát zrod nové kapitole našeho života.

Bílá barva znamená ctnost, vznešenost, lásku k pravdě a přímost. Reprezentuje čistotu, jasnost, nevinnost, ale i perfekcionismus. Chrání a posiluje. Je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu. Vzbuzuje stabilitu a tvořivost. V mnoha kulturách symbolizuje zrození vědomí. Napomáhá v případech, kdy je třeba začít znovu, získat inspiraci či je potřeba tam, kde chybí příval sil. Přítomnost bílé barvy ve vaší mandale signalizuje, že přecházíte do nové fáze života.