Tato mandala zastupuje 4. čakru, tedy čakru srdce.

Čtvrtou čakru nalezneme uprostřed hrudníku ve výši srdce, otevírá se směrem dopředu. Vyjadřuje odevzdanost, uzavřeného člověka, přehnaně vysoké mínění o sobě sama. V této čakře se nachází schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat je. Tudy vnímáme krásu přírody, i harmonii v hudbě, výtvarném umění a poezii. Zde jsou obrazy, slova a tóny přeměňovány na pocity. Úloha srdeční čakry je sjednocování skrze lásku. Mezi vlastnosti, které jí náleží, řadíme velkorysost, srdečnost, kontakt, snahu po harmonii, doplnění v „Ty“, překonání individuálního ega, čímž se teprve umožní nesobecká láska. Tato čakra ovlivňuje brzlík (imunitu) a ovládá hmat. Části těla, na něž působí, jsou ramena, ruce, srdce a plíce.

Mandala obsahuje barvu růžovou, tyrkysovou, černou a stříbrnou.

Růžová barva se používá na probuzení oddanosti, romantiky, něhy, splynutí, věrnosti. Podporuje jemnost a laskavost v rodinných a přátelských vztazích. Výrazně napomáhá k upevnění milostného vztahu a nastolení důvěry po zradě či nezdaru. Je nejúčinnější při léčení dávných zranění, pro klidný spánek a smiřování po hádkách. Přináší také proud lásky a soucitu.

Tyrkysová – azurová symbolizuje v mnoha kulturách svobodnou duši. Je barvou sebeznázornění, podporuje sebevědomí a podněcuje fantazii, spontánnost, vynalézavost, pružnost a humor. Je barvou přátelských citů, sympatie, pospolitosti a přátelství. Může napomoci k potlačení nesmělosti, zdrženlivosti a trémě. Evokuje mládí, energii, klid a vyrovnanost. Posiluje a zároveň čistí, napomáhá v komunikaci.

Stříbrná barva probouzí tvůrčí představivost, skryté možnosti a vrozenou intuici. Symbolizuje hojnost, naději, vizionářství.

Černá barva ochraňuje, symbolizuje mystiku, tajemno, ale i smutek.